Watergangen uitbaggeren

Voor Fernhout aannemersbedrijf hebben we baggerwerkzaamheden in Ermelo verricht. Hierbij hebben gebruikt gemaakt van onze vloeistofdichte Veenhuis kipper en mobiele kraan.

Share This