U bevindt zich hier: Home » Co2 Prestatieladder

Co2 Prestatieladder

Co2-footprint referentiejaar 2013: 921 ton Co2 (footprint 2015)

Doelstelling: Het energiegebruik in vijf jaar te reduceren met 4% in ton CO2 gerekend vanaf het referentiejaar 2013.

Eijva B.V. heeft een energie managementsysteem opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese Norm EN 16001, waarin de stuurcyclus voor continue verbetering van onze energie-efficiënte in procedures is vastgelegd. Zie voor onze procedures en ons beleid omtrent de Co2-prestatieladder ons handboek.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder:

A,  Analyseren (Inzicht in onze CO2-uitstoot)
B,  Besparen (CO2-Reductie en de ambitie waaraan we ons committeren)
C,  Communiceren (Transparantie, hoe communiceren we intern en extern)
D,  Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO2-reductie)

Voor het verhogen van de energiebewustwording van onze medewerkers en het informeren en stimuleren van andere belanghebbenden zijn relevante gegevens op onze website gezet. Klik hier voor de geplande reductiemaatregelen van Eijva b.v.

Het communicatiedoel is tweeledig: Ten eerste informeren we over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede stimuleren we medewerkers en andere belanghebbenden om mee te werken aan energiereductie. Klik hier voor ons communicatieplan

Intern wordt deze informatie gecommuniceerd met het management en voor al het betreffende personeel: op het prikbord en in een toolbox. Bij indiensttreding wordt het personeel op de hoogte gesteld van het beleid en de verwachte meewerking aan de ingezette besparingsmaatregelen

Aan externe belanghebbenden wordt via de website onze reductiedoelstelling en voortgang kenbaar gemaakt. Daarnaast is onze jaarlijkse rapportage met de CO2-footprint en actuele emissie-inventaris beschikbaar

De communicatieplanning, zoals opgesteld volgens de procedure geeft een overzicht van de te bereiken doelgroep, de mogelijke uitvoering van communicatie en de daarbij behorende taken.
De directie is verantwoordelijk voor de communicatie

Er wordt gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 ofwel niveau 5 CO2-bewustcertificering, die verband houden met onze projectenportefeuille.

Aan externe belanghebbenden wordt via de website de reductiedoelstelling en voortgang kenbaar gemaakt. Daarnaast is onze jaarlijkse rapportage met de Co2-footprint en actuele emissie-inventaris beschikbaar.

Initiatief vanuit Cumela aangesloten bedrijven is hier te bekijken.
Certificaat Co2 bewustcertificering is hier te bekijken.
Het beleidsplan van Eijva B.V is hier te vinden

Heeft u interesse in onze diensten?

  • Velden met een * zijn verplicht
Share This